BALKANSKI VAZDUH IZMEĐU DVE VATRE – Regionalna konferencija o rešenjima problema zagađenja vazduha na Balkanu

Pre četiri godine smo odlučili da svoje nezadovoljstvo zagađenjem vazduha kanališemo kroz aktivnosti koje bi mogle doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha. Pošli smo od onoga što smo najbolje znali i što nas najviše boli – od energetskog siromaštva. Od situacije u kojoj ljudi iz različitih razloga troše mnogo vremena i resursa za malo toplote i pritom zagađuju vazduh u svojoj kući ali i okolini.

Saželi smo ono što smo tada videli kao najvažnije u tri poruke: 

MERITI – zagađenje vazduha

MERITI – efikasnost šporeta i peći

MERITI – stope energetskog siromaštva

Merenja kvaliteta vazduha koje je vršila Agencija za zaštitu životne sredine bila su na najnižem nivou. Te 2016. godine raspoloživost validnih satnih vrednosti merenja u celom sistemu bila je 23%, da bi sledeće, 2017. godine, pala na 22%. Aplikacije za merenje kvaliteta vazduha su bile gotovo nepoznate a građanska merenja skoro nepostojeća. Kada bismo pokrenuli temu efikasnosti šporeta i peći izvan naša četiri zida, ljudi su se sklanjali da ne pređe na njih, iako pandemija nije bila ni u najavi.

Danas, četiri godine kasnije, ponavljamo infografik sa ažuriranim podacima da se podsetimo.

Ali danas, četiri godine kasnije, poruke koje imamo su drugačije. Diskusija o kvalitetu vazduha i rezultatima je stigla prošle zime u teretane, frizerske salone, kafiće i restorane. Ove zime će tamo stići i diskusija o šporetima i pećima.

Vreme je da menjamo. Ne postoje razlozi da ne počnemo odmah pripremati sve što treba da sledeću grejnu sezonu dočekamo sa spremnim programom za smanjenje zagađenja iz šporeta i peći kako bismo u sezoni 2022/2023 imali vidljive rezultate unapređenja kvaliteta vazduha. Menjajmo.

Besomučno paljenje polja nije usud nego izbor koji vlasnici čine u datoj socio-ekonomskoj situaciji. Menjajmo parametre koje oni uzimaju u obzir kada odlučuju.

Sagorevanje lignita u elektranama uzrokuje značajno zagađenje. Troškovi smanjenja tog zagađenja bez promene goriva su veliki i ne otklanjanju negativan uticaj na klimatske promene. Menjajmo.

“Znamo mi sve šta treba, ali nismo u mogućnosti.”

Ima ih koji su znali i napravili sebi da budu u mogućnosti da izbegnu zagađenje tako što će donosioci odluka prestati da izbegavaju odgovornost. Odgovornost da budu vizionari i pokretači promene. Promenu ćemo svakako platiti mi, poreski obveznici i potrošači. Ali promena se višestruko isplati.

Učićemo od boljih na virtuelnoj konferenciji “Balkanski vazduh između dve vatre” u organizaciji RES Fondacije, 3. i 4. decembra 2020. godine.

MENJAJMO – zagađenje vazduha

MENJAJMO – efikasnost šporeta i peći

MENJAJMO – stope energetskog siromaštva

RES Foundation – Partnerships for Resilience