Pljevlja bez uglja – Šta je alternativa?

Zimi su Pljevlja jedan od gradova sa najzagađenijim vazduhom u regionu, gde se u gradskoj kotlarnici sagori oko 2000 tona uglja u sezoni. Eksploatacija uglja oblikovala je grad i život u njemu.

Od 2015. godine postoje subvencije za pelet uređaje, a grad je u prošloj sezoni uspeo da napusti oko 4000 tona uglja i 4200m3 ogrevnog drveta.

Pogledajte načine na koje se Pljevlja bori da smanji emisije CO2: