Ne to. 0!

Regionalna konferencija o rešenjima problema zagađenja vazduha na Balkanu


Ne to. 0! je druga godišnja konferencija RES Fondacije na temu balkanskog vazduha “između dve vatre”. Ovogodišnja konferencija će se fokusirati na pružanje pomoći kreatorima javne politike i drugim zainteresovanim stranama unutar i izvan našeg regiona da izađu iz svojih postojećih zona komfora i suoče se sa sve brojnijim dokazima da je karbonski-neutralna budućnost ne samo izvodljiva, nego i dostižna većim brojem maršruta javne politike.

Putovanje počinje (klimatskom) ambicijom, osetno deficitarnom među donosiocima odluka u regionu. Na rečima, ona se može videti u dokumentima poput Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan ili u izjavama podrške za regionalne inicijative posvećene pravednoj tranziciji sa fosilnih goriva na energetsku efikasnost i obnovljive izvore. Kroz dela, primetno je, međutim, oklevanje da se odrede krajnji rokovi za postupno ukidanje uglja, investiranje u infrastrukturu fosilnog gasa i zalaganje za tranziciju sa uglja na fosilni gas; primećuje se i nedostatak programa za prekvalifikaciju za ljude koji danas rade u sektorima oslonjenim na fosilna goriva kao što je ugalj; nedovoljna javna ulaganja u mere energetske efikasnosti, itd.

„Ne to“ je igra reči i znači NE – ugljeniku, dakle ne fosilnim gorivima, ne uglju, ne fosilnom gasu, ne “nasukanim” investicijama u infrastrukturu fosilne energetike koja nestaje.

0! je najjednostavniji i stoga najprimenjiviji filter kroz koji će rastuća „buka“ u javnoj politici regiona morati da prođe pre nego što se stvori i sprovede suštiska politika dekarbonizacije. Energetski i klimatski planovi koji su trenutno u razmatranju su jedinstvena, a možda i poslednja pravovremena prilika za region da uspešno stigne do cilja – karbonski neutralne Evrope do 2050.

Kako bi ovi planovi služili svojoj svrsi, neophodno je da postanu “Nacionalni” energetski i klimatski planovi (NEKP). Opseg i dubina promena su takvi da je nužan najširi mogući konsenzus. Pridružite nam se na dvodnevnoj konferenciji o načinima na koje možemo transformisati naše energetske i klimatske politike iz agende ZA Zapadni Balkan u agendu Zapadnog Balkana.

Vazduh Zapadnog Balkana očistićemo samo doslednim opredeljenjem za ugljeničnu neutralnost. 0! je, dakle,  ključan potez za čist vazduh i pobednički rezultat  u balkanskoj igri “između dve vatre”.

Ishodi konferencije:

  • prikupljanje dokaza za precizno osmišljavanje javne politike
  • uključivanje, svest i znanje s ciljem demistifikacije izazova
  • smanjenje političkih rizika neophodne promene
  • uvećavanje neto sadašnje vrednosti predloženih promena
  • demokratizacija energije i kreiranja energetske politike, razvoj političke odgovornosti
  • upravljanje znanjem, kodifikovanje, distribucija, umrežavanje, stvaranje zajednice stručnjaka

RES Foundation – Partnerships for Resilience