dve vatre

UVOD

Pre pet godina smo odlučili da svoje nezadovoljstvo zagađenjem vazduha kanališemo kroz aktivnosti koje bi mogle doprineti poboljšanju kvaliteta vazduha. Pošli smo od onoga što smo najbolje znali i što nas najviše boli – od energetskog siromaštva. Od situacije u kojoj ljudi iz različitih razloga troše mnogo vremena i resursa za malo toplote i pritom zagađuju vazduh u svojoj kući ali i okolini.

Saželi smo ono što smo tada videli kao najvažnije u tri poruke: 

MERITI – zagađenje vazduha

MERITI – efikasnost šporeta i peći

MERITI – stope energetskog siromaštva

Merenja kvaliteta vazduha koje je vršila Agencija za zaštitu životne sredine bila su na najnižem nivou. Te 2016. godine raspoloživost validnih satnih vrednosti merenja u celom sistemu bila je 23%, da bi sledeće, 2017. godine, pala na 22%. Aplikacije za merenje kvaliteta vazduha su bile gotovo nepoznate a građanska merenja skoro nepostojeća. Kada bismo pokrenuli temu efikasnosti šporeta i peći izvan naša četiri zida, ljudi su se sklanjali da ne pređe na njih, iako pandemija nije bila ni u najavi.

Danas, pet godina kasnije, ponavljamo infografik sa ažuriranim podacima da se podsetimo.

Ali danas, pet godina kasnije, poruke koje imamo su drugačije. Diskusija o kvalitetu vazduha i rezultatima je stigla prošle zime u teretane, frizerske salone, kafiće i restorane. Ove zime će tamo stići i diskusija o šporetima i pećima.

Vreme je da menjamo. Ne postoje razlozi da ne počnemo odmah pripremati sve što treba da sledeću grejnu sezonu dočekamo sa spremnim programom za smanjenje zagađenja iz šporeta i peći kako bismo u sezoni 2022/2023 imali vidljive rezultate unapređenja kvaliteta vazduha. Menjajmo.

Besomučno paljenje polja nije usud nego izbor koji vlasnici čine u datoj socio-ekonomskoj situaciji. Menjajmo parametre koje oni uzimaju u obzir kada odlučuju.

Sagorevanje lignita u elektranama uzrokuje značajno zagađenje. Troškovi smanjenja tog zagađenja bez promene goriva su veliki i ne otklanjanju negativan uticaj na klimatske promene. Menjajmo.

“Znamo mi sve šta treba, ali nismo u mogućnosti.”

Ima ih koji su znali i napravili sebi da budu u mogućnosti da izbegnu zagađenje tako što će donosioci odluka prestati da izbegavaju odgovornost. Odgovornost da budu vizionari i pokretači promene. Promenu ćemo svakako platiti mi, poreski obveznici i potrošači. Ali promena se višestruko isplati.

Učićemo od boljih na virtuelnoj konferenciji “Ne to. 0!” u organizaciji RES Fondacije, 1. i 2. decembra 2021. godine.

MENJAJMO – zagađenje vazduha

MENJAJMO – efikasnost šporeta i peći

MENJAJMO – stope energetskog siromaštva

AGENDA

Četvrtak, 3. decembar 2020. (9.30-15.30)

MALA VATRA: Kako zameniti neefikasne uređaje za kuvanje i grejanje u domaćinstvima?

POZDRAVNO OBRAĆANJE (9.30-10.00)

Françoise Jacob, Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji 

Dr. Ellen Überschär, Predsednica, Fondacija “Hajnrih Bel”

Đorđe Staničić, Generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština

Stephen Ndegwa, Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji

Matej Gasperič, Viši stručnjak za kvalitet vazduha, IPA projekat „EU za bolju životnu sredinu“

SESIJA 1: KOLIKO PARA, TOLIKO UREĐAJA (10.00-11.30)

Moderator:

Damjan Rehm Bogunović, Saradnik na programu, UNEP

Govornici:

Naser Nuredini, Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Republika Severna Makedonija

Larry Brockman, Vođa tima, Obrazovni program “Burn wise”,  Agencija za zaštitu životne sredine SAD-a

Marta Cvetkova, Načelnica odeljenja za programiranje i planiranje, Operativni program životne sredine, Ministarstvo za životnu sredinu i vode, Republika Bugarska

Elvis Hadžikadić, Rukovodilac projekta, Zeleni ekonomski razvoj, Sektor za energetiku i životnu sredinu, UNDP, Bosna i Hercegovina

PAUZA (11.30-11.40)

SESIJA 2: KOLIKO USLUGA, TOLIKO ZAMENA (11.40-13.00)

Moderator:

Aleksandar Macura, Suosnivač i programski direktor, RES fondacija

Govornici:

Ivana Stevanović Ristić, Direktorka prodaje, Alfa plam

Marko Blagojević, Direktor, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Vlada Republike Srbije

Žarko Petrović, Rukovoditelj sektora za vitalni razvoj (UNDP)

Dr. Sarath Guttikunda, Svetska banka

Sameer Akbar, Viši stručnjak za životnu sredinu, Svetska banka

Dochka Velkova, Ekspertkinja na projektu LIFE-IP Clean Air, Republika Bugarska

PAUZA (13.00-14.00)

SESIJA 3: ŠIRA SLIKA (14.00-15.30)

Moderatorka:

Tanja Popovicki, Programska menadžerka, RES fondacija

Govornici:

Bojan Bogdanović, Menadžer Fonda za obnovljive izvore energiјe u sistemima daljinske energetike u okviru Evropske banke za obnovu i razvoј (EBRD)

Oliver Rapf, Izvršni direktor BPIE

Aleksandra Miletić, Saradnica na projektu, UN WOMEN Srbija

Branislava Matić Savićević, Šef Odseka za humanu ekologiju i školsku higijenu u Institutu za javno zdravlje Srbije

Aleksandar Macura, Suosnivač i programski direktor, RES fondacija

ZATVARANJE PRVOG DANA KONFERENCIJE (15.30)

Petak, 4. decembar 2020. (9.30-13.30)

VELIKA VATRA: Termo-energetski sektor – kada gasimo ugalj?

UVOD: PODRŠKA TRANZICIJI REGIONA ZAVISNIH OD UGLJA (9.30-9.50)

Govornice:

Jasmina Trhulj, Šefica Odeljenja za električnu energiju, Sekretarijat Energetske zajednice

Anna Sobczak, Koordinatorka javnih politika za regione u tranziciji, DG Energy, Evropska komisija

SESIJA 1: KADA MOŽEMO UGASITI UGALJ? (9.50-11.45)

Moderator:

Aleksandar Macura, Suosnivač i programski direktor, RES fondacija

Govornici:

Vlatka Matković, Viša službenica za zdravstvo i energiju, Health & Environment Alliance (HEAL) (+studija slučaja Tuzla)

Aleksandar Kovačević, Viši gostujući istraživač, Oksfordski institut za studije energetike

Maja Turković, Ekspertkinja za elektro-energetske sisteme i ekonomiju obnovljivih izvora energije, suosnivačica Asocijacije za održivi razvoj (ASOR)

Christian Redl, Viši saradnik, Energetska saradnja u Evropi, Agora Energiewende

Michael Stenley, Vodeći stručnjak za naftu i gas, Svetska banka

PAUZA (11.45-12.00)

SESIJA 2: DECENTRALIZACIJA (12.00-13.30)

Moderatorka:

Tanja Popovicki, Programska menadžerka, RES fondacija

Govornici:

Miloš Kostić, Koordinator, CEEFOR

Sandra Vlašić, Suosnivačica, Terra Hub i članica Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju

Zorica Korać, Menadžerka portoflija za životnu sredinu, UNDP

Saša Vasilić, Zamenik predsednika opštine Priboj

Dušan Jović, E3 International

ZATVARANJE KONFERENCIJE (13.30)