Energetske zadruge: Decentralizacija i demokratizacija proizvodnje energije

Energetske zadruge predstavljaju jedan od načina na koji građani mogu da se udruže i da zajednički proizvode energiju, da troše koliko im treba, a da viškove plasiraju na tržište. Osim toga, one predstavljaju način aktivnog doprinosa građana procesu energetske tranzicije.

Bivajući na različitim mestima, oni postaju deo tzv. virtuelne solarne elektrane, gde zadruga deluje kao agregator proizvodnje energije.

U energetskim zadrugama se upravlja demokratski, po sistemu jedan član – jedan glas. Decentralizaciju omogućava činjenica da se energija troši na mestu gde se proizvodi, pa se smanjuje zavisnost od velikih centralizovanih energetskih sistema, kao i gubici energije.

Pogledajte primer energetske zadruge „Elektropionir“.