Ne to. 0! Struja na 0!

Druga godišnja konferencija RES Fondacije o javnoj politici na temu balkanskog vazduha “između dve vatre” održana je 1. i 2. decembra 2021. Ovogodišnja konferencija bila je fokusirana na pružanje pomoći kreatorima javne politike i drugim zainteresovanim stranama unutar i izvan našeg regiona Read More