Četvrtak, 2. decembar 2021. (9.30-13.30)

THE 0 FUTURE OF HOUSEHOLD HEATING

UVOD: (9.30-9.50)

SESIJA 1: TEHNOLOGIJA (9.50-11.45)

Izveštaj o trenutnom statusu, direktive za eko-dizajn, peći na biomasu, solarne i toplotne pumpe, tipologija građevina, upravljanje gorivom, logistika, znanje i praksa korisnika, dizajn tržišta/profilisanje, itd.

PAUZA (11.45-12.00)

SESIJA 2: PRINCIPI (12.00-13.30)

Efektivnost i efikasnost, partnerstva, kombinovano finansiranje, segmentacija tržišta i diversifikacija politike, pravičnost i energetsko siromaštvo, mehanizmi nefinansijske podrške, rodni aspekti promene, proširena odgovornost proizvođača, itd.

SESIJA 3: REGION U TRANZICIJI (12.00-13.30)

Ko, gde i kako da učestvuje (definisanje uloga za mnoštvo učesnika, fokusiranje na svaku kariku u “lancu vrednosti pametnijeg grejanja”, dizajniranje instrumenata politike i intervencija duž celog lanca vrednosti, uključujući finansijske mehanizme); Razglednice iz Tuzle, Sarajeva, Pljevlje, Skoplja i Beograda/Užica

ZATVARANJE KONFERENCIJE (13.30)