dve vatre

Četvrtak, 3. decembar 2020. (9.30-15.30)

MALA VATRA: Kako zameniti neefikasne uređaje za kuvanje i grejanje u domaćinstvima?

POZDRAVNO OBRAĆANJE (9.30-10.00)

Françoise Jacob, Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji 

Dr. Ellen Überschär, Predsednica, Fondacija “Hajnrih Bel”

Đorđe Staničić, Generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština

Stephen Ndegwa, Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji

Matej Gasperič, Viši stručnjak za kvalitet vazduha, IPA projekat „EU za bolju životnu sredinu“

SESIJA 1: KOLIKO PARA, TOLIKO UREĐAJA (10.00-11.30)

Moderator:

Damjan Rehm Bogunović, Saradnik na programu, UNEP

Govornici:

Naser Nuredini, Ministar životne sredine i prostornog planiranja, Republika Severna Makedonija

Larry Brockman, Vođa tima, Obrazovni program “Burn wise”,  Agencija za zaštitu životne sredine SAD-a

Marta Cvetkova, Načelnica odeljenja za programiranje i planiranje, Operativni program životne sredine, Ministarstvo za životnu sredinu i vode, Republika Bugarska

Elvis Hadžikadić, Rukovodilac projekta, Zeleni ekonomski razvoj, Sektor za energetiku i životnu sredinu, UNDP, Bosna i Hercegovina

PAUZA (11.30-11.40)

SESIJA 2: KOLIKO USLUGA, TOLIKO ZAMENA (11.40-13.00)

Moderator:

Aleksandar Macura, Suosnivač i programski direktor, RES fondacija

Govornici:

Ivana Stevanović Ristić, Direktorka prodaje, Alfa plam

Marko Blagojević, Direktor, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Vlada Republike Srbije

Žarko Petrović, Rukovoditelj sektora za vitalni razvoj (UNDP)

Dr. Sarath Guttikunda, Svetska banka

Sameer Akbar, Viši stručnjak za životnu sredinu, Svetska banka

Dochka Velkova, Ekspertkinja na projektu LIFE-IP Clean Air, Republika Bugarska

PAUZA (13.00-14.00)

SESIJA 3: ŠIRA SLIKA (14.00-15.30)

Moderatorka:

Tanja Popovicki, Programska menadžerka, RES fondacija

Govornici:

Bojan Bogdanović, Menadžer Fonda za obnovljive izvore energiјe u sistemima daljinske energetike u okviru Evropske banke za obnovu i razvoј (EBRD)

Oliver Rapf, Izvršni direktor BPIE

Aleksandra Miletić, Saradnica na projektu, UN WOMEN Srbija

Branislava Matić Savićević, Šef Odseka za humanu ekologiju i školsku higijenu u Institutu za javno zdravlje Srbije

Aleksandar Macura, Suosnivač i programski direktor, RES fondacija

ZATVARANJE PRVOG DANA KONFERENCIJE (15.30)

Petak, 4. decembar 2020. (9.30-13.30)

VELIKA VATRA: Termo-energetski sektor – kada gasimo ugalj?

UVOD: PODRŠKA TRANZICIJI REGIONA ZAVISNIH OD UGLJA (9.30-9.50)

Govornice:

Jasmina Trhulj, Šefica Odeljenja za električnu energiju, Sekretarijat Energetske zajednice

Anna Sobczak, Koordinatorka javnih politika za regione u tranziciji, DG Energy, Evropska komisija

SESIJA 1: KADA MOŽEMO UGASITI UGALJ? (9.50-11.45)

Moderator:

Aleksandar Macura, Suosnivač i programski direktor, RES fondacija

Govornici:

Vlatka Matković, Viša službenica za zdravstvo i energiju, Health & Environment Alliance (HEAL) (+studija slučaja Tuzla)

Aleksandar Kovačević, Viši gostujući istraživač, Oksfordski institut za studije energetike

Maja Turković, Ekspertkinja za elektro-energetske sisteme i ekonomiju obnovljivih izvora energije, suosnivačica Asocijacije za održivi razvoj (ASOR)

Christian Redl, Viši saradnik, Energetska saradnja u Evropi, Agora Energiewende

Michael Stenley, Vodeći stručnjak za naftu i gas, Svetska banka

PAUZA (11.45-12.00)

SESIJA 2: DECENTRALIZACIJA (12.00-13.30)

Moderatorka:

Tanja Popovicki, Programska menadžerka, RES fondacija

Govornici:

Miloš Kostić, Koordinator, CEEFOR

Sandra Vlašić, Suosnivačica, Terra Hub i članica Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju

Zorica Korać, Menadžerka portoflija za životnu sredinu, UNDP

Saša Vasilić, Zamenik predsednika opštine Priboj

Dušan Jović, E3 International

ZATVARANJE KONFERENCIJE (13.30)