Sreda, 1. decembar 2021. (9.30-15.30)

THE 0 FUTURE BEYOND COAL/CARBON

POZDRAVNO OBRAĆANJE (9.30-10.00)

SESIJA 1: SVET U TRANZICIJI NA NULTU EMISIJU UGLJENIKA (10.00-11.30)

Razglednice iz Brisela (EU) i Beča (Austrija)

Razglednice sa Zapada (SAD) i Istoka (Kina) 

Razglednice iz budućnosti (Lazarevac, Srbija)

PAUZA (11.30-11.40)

SESIJA 2: TEHNOLOGIJA (11.40-13.00)

Pitanja skladištenja i balansiranja; integracija, decentralizacija and digitalizacija; pametne mreže; efikasnost; dinamika promena sa aspekta ponude i potražnje, itd.

PAUZA (13.00-14.00)

SESIJA 3: PRINCIPI (14.00-15.30)

Pitanja transparentnosti, participativnog odlučivanja, policy ownership, rodni aspekti promene; pitanja energetskog siromaštva, uključivanja i osnaživanja mladih; pitanje pravde u “pravednoj tranziciji”; itd.

ZATVARANJE PRVOG DANA KONFERENCIJE (15.30)