Sve što ste hteli da znate o energetskom siromaštvu u Srbiji 2021.

Energetski ugroženi građani i građanke Republike Srbije nisu u mogućnosti da obezbede dovoljnu toplinu u domaćinstvu niti da pokriju troškove potrebnih energenta. Neretko pribegavaju smanjenju izdataka za druge važne potrebe zarad dovoljno topline. Oni su suočeni sa posledicama upotrebe nestandardizovanih, energetski neefikasnih i zastarelih uređaja za grejanje, čija je efikasnost korišćenja u više istraživanja procenjena na ispod 40% , dok su emisije (u laboratorijskim uslovima, uz korišćenje laboratorijskog goriva) višestruko prekoračivale savremene standarde.

Preko milion domaćinstava u Republici Srbiji koristi pojedinačne uređaje na čvrsta goriva kao glavne uređaje za grejanje u svojim domovima. Ogrevno drvo, neretko i nedovoljno prosušeno, je primarni energent za grejanje ovih domaćinstva. U Srbiji 57% domaćinstava koristi ogrevno drvo za grejanje. Šporeti i peći, kao najrasprostranjeniji uređaji nalaze se u odvojenim prostorijama i ne obezbeđuju ravnomerno toplinu za čitavo domaćinstvo. Objekte u kojima ovi građani i građanke stanuju karakteriše zastarelost i potreba za rekonstrukcijom.

Grejanje domaćinstava u opisanim okolnostima, pored zagađenja iz termoelektrana na ugalj, najviše doprinosi primarnoj emisiji suspendovanih čestica u vazduh u Republici Srbiji. Zagađenje suspendovanim česticama je uzrok zdravstvenih problema i velikog broja prevremenih smrti u Republici Srbiji. Loš kvalitet vazduha je samo posledica, dok je deo uzroka u energetskom siromaštvu.

Potrebno je:

  1. usvojiti nacionalnu definiciju energetskog siromaštva i razviti indikatore za praćenje mera smanjenja energetskog siromaštva u skladu sa standardima Evropske unije,
  2. unaprediti instrumente i metodologiju prikupljanja podataka relevantnih za praćenje energetskog siromaštva u Republici Srbiji,
  3. pripremiti i usvojiti odgovarajući planski dokument kojim bi se osiguralo ostvarenje cilja smanjenja energetskog siromaštva u Republici Srbiji, i
  4. osigurati transparentnost procesa i učešće zainteresovanih strana u razvoju javnih politika za rešavanje problema energetskog siromaštva na svim nivoima.

Celu studiju možete preuzeti ovde:

Sve što ste hteli da znate energetskom siromaštvu u SrbijiDownload